Eksam.ee

Eksamite selgitatud lahendused kogemustega õpetaja poolt

Kiire ja mugav

Lahenduste selgitused vaid nupuvajutuse kaugusel

Lihtne

Probleeme selgitatud võimalikult lihtsate näidete abil

Alati kättesaadav

Läbi veebi on keskkond kättesaadav kõigile huvilistele kõikjalt ja alati
riigieksamid

Riigieksamid

Riigieksamid jagunevad kaheks osaks: eksamid kuni 2013.a (vana õppekava järgi) ja eksamid alates 2014.a (uue õppekava järgi).
Eksamid alates 2014.a jagunevad omakorda kaheks osaks: kitsa kursuse eksamid ja laia kursuse eksamid.
Eksamite lahendusi uurides on võimalik vastavale nupule vajutades vaadata ka antud tehte lahendamiseks vajaminevaid selgitusi.


Uuri riigieksameid
teooria

Teooria

Teooria jaguneb neljaks osaks vastavalt kooliastmes õpitud teooriale: Põhikooli teooria, 10. kl teooria, 11. kl teooria ja 12.kl teooria.
Teooria kaustad sisaldavad vastavas klassis käsitletud valemeid ja teooriapunkte koos lihtsa näitega ja vajaliku teooriapunkti või valemi juurde pääseb kiirelt vajutades vaid sisukorral vastavale teooriapunkti nimetusele.
Antud teooriapunkte on kasutatud ka eksami ülesannete vastavate tehete selgitamiseks.

Loe teooriat
konspekt

Konspektid

Kitsa ja laia matemaatika vastavad kursused praeguse õppekava järgi on hetkel tegemisel ja täienevad aja jooksul.

Vaata konspekte