Täisnurksete kolmnurkade lahendamine

Täisnurkne kolmnurk nr. 15

Täisnurkne kolmnurk nr. 15

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Näide

Lahenda täisnurkne kolmnurk ja leia täisnurkse kolmnurga pindala.

Täisnurkne kolmnurk nr. 37

Täisnurkne kolmnurk nr. 37

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Lahendus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Märkus

Kui suurus avaldis (sama kehtib ka avaldis ja avaldis korral) on teada ja on vaja välja arvutada nurk avaldis, siis kasutatakse kalkulaatoril avaldis nupu abil tangensi pöördfunktsiooni avaldis nuppu.

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Märkus

Kui suurus avaldis (sama kehtib ka avaldis ja avaldis korral) on teada ja on vaja välja arvutada nurk avaldis, siis kasutatakse kalkulaatoril avaldis nupu abil koosinuse pöördfunktsiooni avaldis nuppu.

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Ülesanne

Lahenda täisnurkne kolmnurk ja leia täisnurkse kolmnurga pindala.

Täisnurkne kolmnurk nr. 38

Täisnurkne kolmnurk nr. 38

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Lahendus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Kodune ülesanne

Lahenda täisnurkne kolmnurk ja leia täisnurkse kolmnurga pindala.

Täisnurkne kolmnurk nr. 71

Täisnurkne kolmnurk nr. 71

1) Leia täisnurkse kolmnurga avaldis külg avaldis, nurk avaldis ja pindala, kui on teada, et avaldis ja avaldis.
2) Leia täisnurkse kolmnurga avaldis küljed avaldis ja avaldis ning pindala, kui on teada, et avaldis ja avaldis.

Siinusteoreem

Kolmnurk nr. 3

Kolmnurk nr. 3

avaldis
Näide

Lahenda kolmnurk, kui on teada, et avaldis, avaldis ja avaldis.

Kolmnurk nr. 26

Kolmnurk nr. 26

Lahendus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Märkus

Kui avaldis väärtus avaldis on teada, siis nurga avaldis väärtuse leidmiseks tuleb vajutada kalkulaatoril järgmine klahvikombinatsioon:

avaldis
Näide

Lahenda kolmnurk, kui on teada, et avaldis, avaldis ja avaldis.

Kolmnurk nr. 27

Kolmnurk nr. 27

Lahendus
avaldis
avaldis
avaldis
Ülesanne

Lahenda kolmnurk.

Kolmnurk nr. 28

Kolmnurk nr. 28

avaldis
avaldis
avaldis
Lahendus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Kodune ülesanne
Kolmnurk nr. 29

Kolmnurk nr. 29

Leia kolmnurgas avaldis:
1) avaldis ja avaldis, kui avaldis; avaldis ja avaldis.
2) avaldis, avaldis ja avaldis, kui avaldis; avaldis ja avaldis.

Koosinusteoreem

Kolmnurk nr. 3

Kolmnurk nr. 3

avaldis
Näide

Lahenda kolmnurk, kui on teada, et avaldis, avaldis ja avaldis.

Kolmnurk nr. 26

Kolmnurk nr. 26

Lahendus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Märkus

Kuna arkussiinus, ehk avaldis funktsioon leiab õigesti vaid alla avaldis nurkasid, ehk teravnurki, siis oli tarvis teha eelnevalt kindlaks, milline nurk võib olla üle avaldis. Kõige pikema külje avaldis vastas olev nurk avaldis oli järelikult vaja leida ülesandes viimasena.

Ülesanne

Lahenda kolmnurk.

Kolmnurk nr. 30

Kolmnurk nr. 30

avaldis
avaldis
avaldis
Lahendus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Kodune ülesanne
Kolmnurk nr. 31

Kolmnurk nr. 31

Leia kolmnurgas avaldis:
1) avaldis, avaldis ja avaldis, kui avaldis; avaldis ja avaldis.
2) avaldis, avaldis ja avaldis, kui avaldis; avaldis ja avaldis.

Kolmnurga pindala kahe külje ja nendevahelise nurga järgi

Kolmnurk nr. 3

Kolmnurk nr. 3

avaldis
Näide

Leia joonisel oleva kolmnurga pindala.

Kolmnurk nr. 32

Kolmnurk nr. 32

Lahendus
avaldis
Ülesanne

Lahenda kolmnurk ja leia kolmnurga pindala.

Kolmnurk nr. 9

Kolmnurk nr. 9

avaldis
avaldis
avaldis
Lahendus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Ülesanne

Lahenda kolmnurk ja leia kolmnurga pindala.

Kolmnurk nr. 10

Kolmnurk nr. 10

avaldis
avaldis
avaldis
Lahendus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Kodune ülesanne
Kolmnurk nr. 25

Kolmnurk nr. 25

1. Leia kolmnurga avaldis küljed avaldis ja avaldis ning pindala, kui on teada, et avaldis, avaldis ja avaldis.
2. Leia kolmnurga avaldis külg avaldis, nurgad avaldis ja avaldis ning pindala, kui on teada, et avaldis, avaldis ja avaldis.
3. Leia kolmnurga avaldis külg avaldis, nurgad avaldis ja avaldis ning pindala, kui on teada, et avaldis, avaldis ja avaldis.

Kordamine

1. Leia täisnurkse kolmnurga avaldis:
a) külg avaldis, nurk avaldis ja pindala, kui on teada kolmnurga avaldis küljed avaldis ja avaldis.
b) küljed avaldis ja avaldis ning pindala, kui on teada kolmnurga avaldis külg avaldis ja nurk avaldis.

Täisnurkne kolmnurk nr. 39

Täisnurkne kolmnurk nr. 39

2. Leia kolmnurga avaldis:
a) küljed avaldis ja avaldis ning pindala, kui on teada kolmnurga avaldis külg avaldis ning nurgad avaldis ja avaldis.
b) külg avaldis, nurk avaldis ja pindala, kui on teada kolmnurga avaldis küljed avaldis ja avaldis ning nurk avaldis.
c) külg avaldis, nurk avaldis ja pindala, kui on teada kolmnurga avaldis küljed avaldis ja avaldis ning nurk avaldis.

Kolmnurk nr. 11

Kolmnurk nr. 11