Ülesanne 1 (5p)

Antud on avaldis avaldis.
1) Esitage avaldis positiivsete astendajate abil.
2) Tehke näidatud tehted ja taandage saadud murd.

Vaata lahendust
1. Esitan avaldise positiivsete astendajate abil
avaldis
Selgitus2. Teen näidatud tehted ja taandan saadud murru

Määran tehete järjekorra

avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Murru taandamine

Murru lugejat ja nimetajat võib läbi jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Näited

avaldis

Antud näites jagasin murru lugejat ja nimetajat läbi arvuga avaldis.

avaldis

Antud näites jagasin arve avaldis ja avaldis läbi arvuga avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.

Vastus: Positiivsete astendajate abil on avaldis kujul avaldis ja lihtsustatud vastus on avaldis.