Ülesanne 4 (5p)

Muhu õpilased mõõtsid eelmise aasta septembri kuu esimesel poolel järgmised keskpäeva õhutemperatuurid avaldis: avaldis.
1) Esitage andmed variatsioonireana.
2) Leidke antud andmete põhjal õhutemperatuuri mediaan ja mood.
3) Moodustage antud õhutemperatuuride nelja klassiga (vahemikuga) sagedustabel, võttes klassi (vahemiku) pikkuseks avaldis.

Vaata lahendust
1. Esitan andmed variatsioonireana
avaldis
Selgitus
Variatsioonireana esitamine tähendab arvurea kasvavasse järjekorda seadmist.
2. Leian mediaani ja moodi

Mediaan on avaldis ja mood on ka avaldis.

Selgitus
Kuna variatsioonireas on paaritu arv elemente, siis on mediaan variatsioonirea keskmine element. Kuna praegusel juhul on variatsioonireas avaldis elementi, siis on mediaan on variatsioonirea avaldis element.Mood on variatsioonireas kõige sagedamini esinev element.

Vastus: Variatsiooni rida on: avaldis ning mediaan ja mood on mõlemad avaldis.

3. Moodustan antud õhutemperatuuride nelja klassiga sagedustabeli
avaldis
Selgitus
Kuna vahemikus avaldis on kokku avaldis kohta ja neli kolmese vahemikuga klassi moodustavad avaldis kohta, siis tuleb lihtsalt avaldis kohta, mida loetelus ei esine tühjaks jätta. Valisin nendeks kraadid avaldis ja avaldis.