Ülesanne 6 (5p)

Töötaja arveldusarvele kanti palgapäeval avaldis krooni (netopalk). On teada, et tema palgast (brutopalgast) on kinni peetud tulumaks. Tulumaksuvaba on avaldis krooni, brutopalga ülejäänud summalt arvestatava tulumaksu määr on avaldis. Leidke töötaja brutopalk.

Vaata lahendust
Tähistan otsitava brutopalga tundmatuga avaldis ja koostan võrrandi, et leida sealt avaldis, ehk otsitav brutopalk.

Lahutan brutopalgast tulumaksuvaba avaldis krooni ja saan:

avaldis
Selgitus
Selleks, et arvestada tulumaksu, tuleb esialgu brutopalgast tulumaksuvaba avaldis krooni maha lahutada.

Mitu protsenti palgast järgi jäi peale avaldis mahavõtmist?

avaldis
Selgitus
Kui tervikust, ehk avaldis maha lahutada mahavõetud osa, saame järgi jäänud osa.

Võtan nüüd järelejäänud summast tulumaksu avaldis maha, ehk leian järelejäänud summast avaldis ja järgi jääb summa:

avaldis
Selgitus

Protsendi leidmine arvust

Protsendi leidmiseks arvust tuleb teisendada protsent kümnendmurruks jagades protsendi arvuga avaldis ja seejärel korrutatakse see arv leitud kümnendmurruga.

Näide

Leia avaldis arvust avaldis.

avaldis
avaldis

Lisan palgale avaldis krooni tagasi ja saan lõpliku netoplaga:

avaldis
Selgitus
Kui algul võtsin avaldis krooni maha, et ülejäänud summalt maha arvestada tulumaks, siis lõpliku netopalga arvestamiseks tuleb hiljem see avaldis krooni juurde tagasi liita.

Kuna ülesandes on antud, et netopalk on avaldis krooni, siis saan võrrandi:

avaldis
Selgitus
Koostasin netopalga avaldise tundmatu avaldis, ehk brutopalga kaudu ja kui arvuliselt on netopalk teada, siis ma võingi selle avaldise võrdsustada selle arvuga.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Liikmeid võib vedada üle võrdusmärgi, kui muuta liikme ees olev märk

avaldis
avaldis

Näited

1) Võrrandid avaldis ja avaldis on samaväärsed.
2) Võrrandid avaldis ja avaldis on samaväärsed.

avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
Selgitus

Vastus: Töötaja brutopalk on avaldis krooni.