Ülesanne 4 (5p)

Müügipunkti otstarbekuse hindamiseks registreeriti päevade kaupa mobiiltelefonide oste. Päevade järjekorras saadi ostetud telefonide arvu statistiline rida avaldis.
1) Korrastage statistiline rida.
2) Leidke mediaan.
3) Leidke päevas ostetud telefonide keskmine arv.

Vaata lahendust
1. Korrastan statistilise rea
avaldis
Selgitus
Statistilise rea korrastamine tähendab arvurea kasvavasse järjekorda seadmist.

Vastus: Korrastatud statistiline rida on: avaldis.

2. Leian mediaani

Mediaan on avaldis.

Selgitus
Mediaan on korrastatud statistilise rea keskmine element. Kuna selles reas on avaldis elementi, siis selle rea mediaan on korrastatud rea järjekorras kaheksas element.

Vastus: Mediaan on avaldis.

3. Leian päevas ostetud telefonide keskmise arvu
avaldis
avaldis
Selgitus
Päevas müüdud telefonide keskmise arvu leidmiseks tuleb müüdud telefonide arv jagada päevade arvuga.

Vastus: Päevas ostetud telefonide keskmine arv on ligikaudu avaldis.