Ülesanne 6 (5p)

Rännumees mõõtis kaardil mõõtkavaga avaldis Tallinna ja Mikkeli vaheliseks kauguseks avaldis. Kaardil mõõtkavaga avaldis mõõtis ta Tallinna ja Stockholmi vaheliseks kauguseks avaldis. Kumb nimetatud linnadest Tallinnale linnulennult lähemal ja mitme kilomeetri võrra?

Vaata lahendust
Leian mitme kilomeetri võrra on Tallinna ja Stockholmi vaheline kaugus suurem Tallinna ja Mikkeli vahelisest kaugusest

Leian Tallinna ja Mikkeli vahelise kauguse kilomeetrites

avaldis
Selgitus
Kuna kaardi mõõtkava on avaldis, siis tegelik Tallinna ja Mikkeli vaheline kaugus on avaldis korda suurem. Seega tuleb kaardilt mõõdetud kaugus korrutada arvuga avaldis.
avaldis
avaldis
Järelikult:
avaldis
Seega sentimeetritest kilomeetriteks teisendamiseks tuleb pikkus sentimeetrites jagada arvuga avaldis.

Leian Tallinna ja Stockholmi vahelise kauguse kilomeetrites

avaldis
Selgitus
Kuna kaardi mõõtkava on avaldis, siis tegelik Tallinna ja Mikkeli vaheline kaugus on avaldis korda suurem. Seega tuleb kaardilt mõõdetud kaugus korrutada arvuga avaldis.
avaldis
avaldis
Järelikult:
avaldis
Seega sentimeetritest kilomeetriteks teisendamiseks tuleb pikkus sentimeetrites jagada arvuga avaldis.

Leian mitme kilomeetri võrra on Tallinna ja Stockholmi vaheline kaugus suurem Tallinna ja Mikkeli vahelisest kaugusest

avaldis
Selgitus
Kui suuremast vahemaast lahutada väiksem, siis saangi tulemuseks nende vahemaade erinevuse.

Vastus: Tallinna ja Stockholmi vaheline kaugus on avaldis võrra suurem Tallinna ja Mikkeli vahelisest kaugusest.