Ülesanne 1 (5p)

Antud on avaldis avaldis.
1) Lihtsustage see avaldis.
2) Arvutage saadud tulemuse väärtus, kui avaldis.

Vaata lahendust
1. Lihtsustan selle avaldise

Määran tehete järjekorra

avaldis
avaldis
Selgitus
Arvu teisendamisel murruks tuleb arvule murrujoon ja arv avaldis alla kirjutada.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
Antud juhul kasutasin valemit paremalt vasakukule.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Murru taandamine

Murru lugejat ja nimetajat võib läbi jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Näited

avaldis

Antud näites jagasin murru lugejat ja nimetajat läbi arvuga avaldis.

avaldis

Antud näites jagasin arve avaldis ja avaldis läbi arvuga avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.

2. Arvutan avaldise väärtuse etteantud, kui avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Kui avaldis ,siis on avaldise väärtus:

avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis

Vastus: Avaldise lihtsustatud väärtus on avaldis ja etteantud tundmatu avaldis korral ona avaldise väärtus avaldis.