Ülesanne 2 (5p)

Põhikooli matemaatika lõpueksamitööde valimi analüüsimisel saadi juuresoleval diagrammil kujutatud tulemused, kusjuures hindega avaldis oli hinnatud avaldis eksamitööd.
1) Mitu eksmitööd oli selles valimis?
2) Mitu eksamitööd oli hinnatud hindega avaldis?

Sektordiagramm

Sektordiagramm

Vaata lahendust
1. Leian mitu tööd oli selles valimis

Leian mitu protsenti oli töid hindega avaldis

avaldis
Selgitus
Tervik on avaldis ja kui sellest kõik ülejäänud sektordiagrammi osadel olevad protsendid maha lahutada, siis saangi teada, mitu protsenti on hindeid avaldis.

Leian eksamitööde arvu selles valimis

Ristkorrutis 1

Ristkorrutis 1

Selgitus
Moodustasin sektordiagrammi andmete ja eelnevalt arvutatud protsendi põhjal ristkorrutise.
avaldis
Selgitus
Moodustasin ristkorrutise põhjal võrrandi.
avaldis
Selgitus
Võrrandis avaldis võib liikmeid vedada risti üle võrdusmärgi ülevalt alla ja alt üles. Antud juhul on eesmärk on jätta tundmatu avaldis üles ja kõik arvud teisele poole võrdusmärki selleks, viin arvu avaldis risti üles.

Vastus: Selles valimis oli avaldis eksamitööd.

2. Leian eksamitööde arvu, mis olid hinnatud hindega 5
Ristkorrutis 2

Ristkorrutis 2

Selgitus
Moodustasin sektordiagrammi andmete ja eelmises punktis tehtud arvutuste põhjal ristkorrutise.
avaldis
Selgitus
Moodustasin ristkorrutise põhjal võrrandi.
avaldis
Selgitus
Võrrandis avaldis võib liikmeid vedada risti üle võrdusmärgi ülevalt alla ja alt üles. Antud juhul on eesmärk on jätta tundmatu avaldis üles ja kõik arvud teisele poole võrdusmärki selleks, viin tundmatu avaldis risti üles, arvu avaldis risti üles ja arvu avaldis risti alla ning vahetasin võrrandi pooled.

Vastus: Hindele avaldis oli hinnatud avaldis tööd.