Ülesanne 6 (10p)

Kui suur peab vähemalt olema hoiuse algväärtus, et intressimäära avaldis korral (eeldusel, et see aastatega ei muutu) hoius kasvaks avaldis aasta jooksul vähemalt avaldis kroonini. Vastus andke täpsusega avaldis kroon.

Vaata lahendust
Leian algsumma, mille korral lõppsumma on avaldis krooni, kui aastaintress on avaldis protsenti

Antud ülesandes on otsitav algsumma avaldis, mille ma tähistan tundmatuga avaldis.
Kuna aastaintress on avaldis, siis:

avaldis

Lisaks on tekstist loetav, et perioodi pikkus on:

avaldis

Lõppsumma on:

avaldis

Saadud andmete põhjal kirjutan välja võrrandi:

avaldis
Selgitus
Liitintressi valem:
avaldis

avaldis on lõppsumma
avaldis on algsumma
avaldis on intress
avaldis on perioodi pikkus

Näide: Kui suureks kasvab avaldis kroonine hoius avaldis aastaga, kui aastaintress on avaldis? Vastus anna täpsusega avaldis.
avaldis

Vastus: avaldis krooni kasvab avaldis intressiga avaldis aastaga summaks avaldis krooni ja avaldis senti.

Suurus avaldis on võimalik kohe peast teisendada kümnendmurruks.Mõned näited:

Kui avaldis:

avaldis

Kui avaldis:

avaldis

Kui avaldis:

avaldis
avaldis
Selgitus

Võrrandite pooli võib jagada läbi suvalise nullist erineva arvuga

avaldis

Näide

Võrrand avaldis on arvuga avaldis läbi jagades samaväärne võrrandiga avaldis.

Antud juhul jagasin võrrandi pooli läbi arvuga avaldis ja vahetasin võrduse pooled.

Vastus: Algsumma peab olema vähemalt avaldis krooni.

Selgitus
Kuna vastus tuleb anda täpsusega avaldis kroon, siis ümardan ülespoole, kuna avaldis krooni korral jääb lõppsumma alla avaldis krooni, aga avaldis krooni korral on avaldis kroonist juba üle.