Ülesanne 1 (5p)

Antud on avaldis avaldis, kus avaldis ja avaldis.
1) Lihtsustage see avaldis.
2) Arvutage avaldise täpne väärtus, kui avaldis.
Vastus andke täpsusega avaldis.

Vaata lahendust
1. Lihtsustan selle avaldise
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
Antud juhul kasutasin valemit paremalt vasakule.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Liikmete vahetus liitmise tehtes

Liitmise tehtes liikmete vahetamisel jääb tulemus samaks.

Näide

avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus

Murru taandamine

Murru lugejat ja nimetajat võib läbi jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Näited

avaldis

Antud näites jagasin murru lugejat ja nimetajat läbi arvuga avaldis.

avaldis

Antud näites jagasin arve avaldis ja avaldis läbi arvuga avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.

2. Arvutan avaldise väärtuse, kui avaldis täpsusega avaldis
avaldis
Selgitus

Kui avaldis, siis on avaldise väärtus:

avaldis
Selgitus

Vastus: Avaldise lihtsustatud väärtus on avaldis ja etteantud avaldis korral on avaldise väärtus avaldis.