Ülesanne 1 (10p)

Lihtsustage avaldis avaldis ja arvutage kirjalikult selle väärtus, kui avaldis ja avaldis.

Vaata lahendust
1. Lihtsustan selle avaldise

Määran tehete järjekorra

avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Liikmete vahetus liitmise tehtes

Liitmise tehtes liikmete vahetamisel jääb tulemus samaks.

Näide

avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Sarnaste liikmete koondamine

Üksliikmetel, mis erinevad vaid kordaja, ehk arvu poolest või ei erine üldse, võib kordajad liita või lahutada.

Näited

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Liikmete avaldis ja avaldis järjekorda võib muuta, kui iga liikme ette jääb sama märk.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
Antud juhul kasutasin valemit paremalt vasakule.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Murru taandamine

Murru lugejat ja nimetajat võib läbi jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Näited

avaldis

Antud näites jagasin murru lugejat ja nimetajat läbi arvuga avaldis.

avaldis

Antud näites jagasin arve avaldis ja avaldis läbi arvuga avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.

avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Murru taandamine

Murru lugejat ja nimetajat võib läbi jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Näited

avaldis

Antud näites jagasin murru lugejat ja nimetajat läbi arvuga avaldis.

avaldis

Antud näites jagasin arve avaldis ja avaldis läbi arvuga avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.

2. Arvutan avaldise väärtuse etteantus avaldis ja avaldis korral
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Kui avaldis ja avaldis, siis on avaldise väärtus:

avaldis
Selgitus
Asendasin etteantud avaldis ja avaldis avaldise lihtsustatud kujusse.
avaldis
Selgitus
Antud juhul kasutasin valemit paremalt vasakule.
avaldis
Selgitus
Arvu teisendamisel murruks tuleb arvule murrujoon ja arv avaldis alla kirjutada.
avaldis
Selgitus

Vastus: Lihtsustatud vastus on avaldis ja etteantud avaldis ja avaldis korral on avaldise väärtus avaldis.