Ülesanne 1 (10p)

Lihtsustage avaldis avaldis, kus avaldis, avaldis ja avaldis ning arvutage kirjalikult avaldise avaldis väärtus.

Vaata lahendust
Lihtsustan avaldise avaldis

Määran tehete järjekorra

avaldis
avaldis
Selgitus
Esimese tehte algus.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
Arvu iseendaga korrutamine on samaväärne arvu ruutu võtmisega.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
Kui sulu ees on + märk, võib sulud lihtsalt eemaldada.Kui sulu ees on - märk, peab muutma kõik sulu sees olevad märgid.
avaldis
Selgitus

Sarnaste liikmete koondamine

Üksliikmetel, mis erinevad vaid kordaja, ehk arvu poolest või ei erine üldse, võib kordajad liita või lahutada.

Näited

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
Antud juhul kasutasin valemit paremalt vasakule.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
Antud juhul kasutasin valemit paremalt vasakule.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
Antud juhul kasutasin valemit paremalt vasakule.
avaldis
Selgitus

Murru taandamine

Murru lugejat ja nimetajat võib läbi jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Näited

avaldis

Antud näites jagasin murru lugejat ja nimetajat läbi arvuga avaldis.

avaldis

Antud näites jagasin arve avaldis ja avaldis läbi arvuga avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.

Arvutan kirjalikult avaldis väärtuse
avaldis
Selgitus
Asendasin avaldis asemele eelmises punktis leitud avaldis väärtuse avaldis.
avaldis
Selgitus
Antud juhul kasutasin valemit paremalt vasakule.
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis

Vastus: Avaldise avaldis lihtsustatud väärtus on avaldis ja avaldise avaldis lihtsustatud väärtus on avaldis.