Ülesanne 6 (15p)

Maatükist avaldis ,kus avaldis, avaldis, avaldis, avaldis ja avaldis, õnnestus müüa vaid kolmnurkne osa avaldis.
1. Tehke ülesande tekstile vastav joonis ja märkige andmed joonisele.
2. Arvutage müüdud maatüki ümbermõõt.
3. Mitu protsenti kogu maatükist jäi müümata? Lõppvastus ümardage kümnendikeni.

Vaata lahendust
1. Teen ülesande tekstile vastava joonis ja märgin andmed joonisele

Teisendan nurga avaldis kraadidest ja minutitest kraadideks

avaldis
Selgitus
Ühes kraadis on avaldis minutit, järelikult avaldis minutis on pool kraadi:
Nelinurkne maatükk

Nelinurkne maatükk

Selgitus
Lõigud avaldis, avaldis ja avaldis on ülesandes antud.Nurgad avaldis ja avaldis (eelnevalt teisendatud) on ülesandes antud.Nurga avaldis tähistasin tundmatuga avaldis ja avaldis tähistasin tundmatuga avaldis.
2. Arvutan müüdud maatüki ümbermõõdu

Leian lõigu avaldis pikkuse

avaldis
avaldis
Selgitus

Koosinusteoreem

Kolmnurk nr. 3

Kolmnurk nr. 3

avaldis

Näide

Leia kolmnurga kolmas külg, kui kaks külge on pikkustega avaldis ja avaldis ja nende vaheline nurk on avaldis.

Kolmnurk nr. 8

Kolmnurk nr. 8

avaldis
avaldis

Leian müüdud maatüki avaldis ümbermõõdu

avaldis
Selgitus
Hulknurga ümbermõõdu leidmiseks tuleb hulknurga külje pikkused liita.

Vastus: Müüdud maatüki ümbermõõt on avaldis.

3. Mitu protsenti kogu maatükist jäi müümata?

Leian nurga avaldis

avaldis
Selgitus

Siinusteoreem

Kolmnurk nr. 3

Kolmnurk nr. 3

avaldis

Näited

1) Kolmnurga üks külg on avaldis, tema vastasnurk on avaldis ja üks lähisnurkadest on avaldis. Leia kolmnurga puuduvad küljed.

Kolmnurk nr. 6

Kolmnurk nr. 6

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis

2) Kolmnurga kaks külge on avaldis ja avaldis ning pikema teadaoleva külje vastasnurk on avaldis. Leia lühema teadaoleva külje vastasnurk.

Kolmnurk nr. 7

Kolmnurk nr. 7

avaldis
avaldis
avaldis

Kui avaldis väärtus avaldis on teada, siis avaldis väärtuse aitab leida kalkulaatoril järgmine klahvikombinatsioon:

avaldis
avaldis
Selgitus
Võrrandis avaldis võib liimeid vedada üle võrdusmärgi risti ülevalt alla ja alt üles. Antud juhul on eesmärk avaldada tundmatu avaldis. Selleks viisin avaldis ja avaldis risti alt üles, arvu avaldis risti alt üles ja lisaks vahetasin võrduse pooled.
avaldis
Selgitus
Kui avaldis väärtus on teada, siis avaldis aitab leida kalkulaatoril järgmine klahvikombinatsioon:
avaldis

Leian nurga avaldis

avaldis
Selgitus

Kolmnurga sisenurkade summa

Kolmnurk nr. 3

Kolmnurk nr. 3

avaldis

Näide

Kolmnurga kaks nurka on avaldis ja avaldis. Leia kolmas nurk.

avaldis

Leian lõigu avaldis pikkuse

avaldis
Selgitus

Siinusteoreem

Kolmnurk nr. 3

Kolmnurk nr. 3

avaldis

Näited

1) Kolmnurga üks külg on avaldis, tema vastasnurk on avaldis ja üks lähisnurkadest on avaldis. Leia kolmnurga puuduvad küljed.

Kolmnurk nr. 6

Kolmnurk nr. 6

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis

2) Kolmnurga kaks külge on avaldis ja avaldis ning pikema teadaoleva külje vastasnurk on avaldis. Leia lühema teadaoleva külje vastasnurk.

Kolmnurk nr. 7

Kolmnurk nr. 7

avaldis
avaldis
avaldis

Kui avaldis väärtus avaldis on teada, siis avaldis väärtuse aitab leida kalkulaatoril järgmine klahvikombinatsioon:

avaldis
avaldis
Selgitus
Võrrandis avaldis võib liimeid vedada üle võrdusmärgi risti ülevalt alla ja alt üles. Antud juhul on eesmärk avaldada tundmatu avaldis. Selleks viisin liikme avaldis risti alt üles.

Leian müüdud maatüki pindala

avaldis
Selgitus

Kolmnurga pindala kahe külje ja nendevahelise nurga järgi

Kolmnurk nr. 3

Kolmnurk nr. 3

avaldis

Näide

Leia kolmnurga pindala, kui tema kaks külge on avaldis ja avaldis ning nendevaheline nurk on avaldis.

avaldis

Leian müümata maatüki pindala

avaldis
Selgitus

Kolmnurga pindala kahe külje ja nendevahelise nurga järgi

Kolmnurk nr. 3

Kolmnurk nr. 3

avaldis

Näide

Leia kolmnurga pindala, kui tema kaks külge on avaldis ja avaldis ning nendevaheline nurk on avaldis.

avaldis

Lwian kogu maatüki pindala

avaldis
Selgitus
Kogu maatüki pindala leidmiseks tuleb müüdud ja müümata maatükkide pindalad kokku liita.

Mitu protsenti kogu maatükist jäi müümata?

avaldis
Selgitus

Mitu protsenti moodustab arv a arvust b?

avaldis

Näide

Mitu protsenti moodustab arv avaldis arvust avaldis?

avaldis
Ülesandes on nõutud lõppvastuse kümnendikeni ümardamine.

Vastus: Kogu maatükist jäi müümata umbes avaldis.