Ülesanne 11 (10p)

Kõvertrapetsit piiravad jooned avaldis, avaldis, avaldis ja x-telg.
1. Joonistage kõvertrapets koordinaatteljestikku.
2. Arvutage kõvertrapetsi pindala.

Vaata lahendust
1. Joonistan kõvertrapetsi koordinaatteljestikku

Ruutfunktsiooni avaldis väärtuste tabel

avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Kõvertrapets nr. 11

Kõvertrapets nr. 11

2. Arvutan kõvertrapetsi pindala
avaldis
Selgitus

Kõvertrapetsi pindala joonest y=f(x) x-teljeni, ülevalt poolt x-telge

Kõvertrapets nr. 1

Kõvertrapets nr. 1

avaldis

Näide

Leia joonega avaldis ja x-teljega piiratud kujundi pindala.

Kõvertrapets nr. 2

Kõvertrapets nr. 2

avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Murru taandamine

Murru lugejat ja nimetajat võib läbi jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Näited

avaldis

Antud näites jagasin murru lugejat ja nimetajat läbi arvuga avaldis.

avaldis

Antud näites jagasin arve avaldis ja avaldis läbi arvuga avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.

avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
Kui sulu ees on - märk, siis sulgude eemaldamiseks tuleb kõik sulgude sees olevad märgid muuta.
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
Selgitus
Arvu teisendamisel murruks tuleb arvule murrujoon ja arv avaldis alla kirjutada.
avaldis
Selgitus

Vastus: Kõverttrapetsi pindala on avaldis pindala ühikut.