Ülesanne 4 (5p)

Joonisel on funktsiooni avaldis graafik.
1) Lahendage võrrand avaldis lõigul avaldis.
2) Leidke funktsiooni avaldis kahanemisvahemik lõigul avaldis.

f(x) = 2sinx graafik

f(x) = 2sinx graafik

Vaata lahendust
1. Lahendan võrrandi avaldis lõigul avaldis
f(x) = 2sinx täiendatud graafik nr. 1

f(x) = 2sinx täiendatud graafik nr. 1

Vastus: Võrrandi avaldis lahendid lõigul avaldis on avaldis.

Selgitus
Võrrandi avaldis lahendid on funktsiooni avaldis ja sirge avaldis lõikepunktid (märgitud joonisel).Kui joonisel esimene ruut on kaugusel avaldis, siis viies ruut on kaugusel avaldis.
2. Leian funktsiooni avaldis kahanemisvahemiku lõigul avaldis
f(x) = 2sinx täiendatud graafik nr. 2

f(x) = 2sinx täiendatud graafik nr. 2

Vastus: Funktsiooni avaldis kahanemisvahemik lõigul avaldis on avaldis.

Selgitus
Kahanemispiirkond on joonisel märgitud roheliselt.Kahanemispiirkond algab kolmanda ruudu juurest, mille väärtus on avaldis, ehk avaldis.Kahanemispiirkond lõpeb üheksanda ruudu juurest, mille väärtus on avaldis, ehk avaldis.