Ülesanne 2 (5p)

Joonestage koordinaatteljestikku sirged avaldis ja avaldis.
1. Viirutage kujund, mis on piiratud antud sirgete ja mõlema koordinaatteljega.
2. Arvutage viirutatud kujundi pindala.

Koordinaatteljestik

Koordinaatteljestik

Vaata lahendust
1. Viirutan kujundi, mis on piiratud antud sirgete ja mõlema koordinaatteljega

Funktsiooni avaldis väärtuste tabel

avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
Kõvertrapets nr. 12

Kõvertrapets nr. 12

2. Arvutan viirutatud kujundi pindala
avaldis
Selgitus

Kõvertrapetsi pindala joonest y=f(x) x-teljeni, ülevalt poolt x-telge

Kõvertrapets nr. 1

Kõvertrapets nr. 1

avaldis

Näide

Leia joonega avaldis ja x-teljega piiratud kujundi pindala.

Kõvertrapets nr. 2

Kõvertrapets nr. 2

avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis

Vastus: Viirutatud kujundi pindala on avaldis.