Ülesanne 3 (5p)

Joonisel on funktsiooni avaldis graafik lõigul avaldis.
1. Leidke antud lõigul funktsiooni avaldis negatiivsuspiirkond ja graafiku miinimumpunkti koordinaadid.
2. Kas punkt avaldis asub funktsiooni avaldis graafikul? Põhjendage oma vastust.

f(x) = 2cosx graafik

f(x) = 2cosx graafik

Vaata lahendust
1. Leian antud lõigul funktsiooni avaldis negatiivsuspiirkonna ja graafiku miinimumpunkti koordinaadid
avaldis
Selgitus
Negatiivususpiirkond on joone nende punktide hulk, mis asuvad allpool x-telge.Antud graafilisel kujutisel on negatiivsuspiirkond märgitud roheliselt:
f(x) = 2cosx täiendatud graafik nr. 1

f(x) = 2cosx täiendatud graafik nr. 1

avaldis
Selgitus
Märgin graafikule miinimumpunkti avaldis:
f(x) = 2cosx täiendatud graafik nr. 2

f(x) = 2cosx täiendatud graafik nr. 2

Vastus: Funktsiooni avaldis negatiivsuspiirkond lõigul avaldis on avaldis ja miinimumpunkt lõigul avaldis on avaldis.

2. Kas punkt avaldis asub funktsiooni avaldis graafikul?

Märgin punkti avaldis graafikule, et näha, kas punkt avaldis asub graafikul või mitte

f(x) = 2cosx täiendatud graafik nr. 3

f(x) = 2cosx täiendatud graafik nr. 3

Vastus: Punkt avaldis ei asu funktsiooni avaldis graafikul.

Selgitus
Graafikult on näha, et punkt avaldis ei asu antud graafikul.