Ülesanne 1 (5p)

1. Lihtsustage avaldis avaldis.
2. Arvutage avaldise väärtus, kui avaldis.

Vaata lahendust
1. Lihtsustan avaldise

Määran tehete järjekorra

avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Murru taandamine

Murru lugejat ja nimetajat võib läbi jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Näited

avaldis

Antud näites jagasin murru lugejat ja nimetajat läbi arvuga avaldis.

avaldis

Antud näites jagasin arve avaldis ja avaldis läbi arvuga avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.

avaldis
Selgitus2. Arvutan avaldise väärtuse, kui avaldis

Leian avaldis väärtuse

avaldis
Selgitus
Logaritmi definitsiooni põhjal antud logaritmi arvutamine:
avaldis

Leian avaldise väärtuse avaldis väärtuse avaldis korral

avaldis
Selgitus
Asendasin leitud avaldis väärtuse avaldis lihtsustatud avaldisse:
avaldis

Vastus: Avaldise lihtsustatud väärtus on avaldis ja etteantud avaldis korral on avaldise väärtus avaldis.