Ülesanne 2 (5p)

Kaks aastat tagasi võitis Mart loteriiga avaldis eurot. Ta otsustas panna selle raha kaheks aastaks pangahoiusele, millelt makstav intressimäär oli avaldis aastas. Mitu eurot rohkem oleks Mart sama perioodiga intressidena teeninud, kui hoiuse intressimäär oleks olnud avaldis korda kõrgem?

Vaata lahendust
Mitu eurot teenib Mart avaldis korda suurema intressiga rohkem?

Leian Mardi summa avaldis aasta pärast avaldis intressiga

avaldis
Selgitus
Liitintressi valem:
avaldis

avaldis on lõppsumma
avaldis on algsumma
avaldis on intress
avaldis on perioodi pikkus

Näide: Kui suureks kasvab avaldis kroonine hoius avaldis aastaga, kui aastaintress on avaldis? Vastus anna täpsusega avaldis.
avaldis

Vastus: avaldis krooni kasvab avaldis intressiga avaldis aastaga summaks avaldis krooni ja avaldis senti.

Suurus avaldis on võimalik kohe peast teisendada kümnendmurruks.Mõned näited:

Kui avaldis:

avaldis

Kui avaldis:

avaldis

Kui avaldis:

avaldis

Kui suur on avaldis korda suurem intress?

avaldis
Selgitus
Kui algne intress avaldis korrutada arvuga avaldis, siis saame esialgsest intressist avaldis korda suurema intressi.

Leian Mardi summa avaldis aasta pärast avaldis intressiga

avaldis
Selgitus
Liitintressi valem:
avaldis

avaldis on lõppsumma
avaldis on algsumma
avaldis on intress
avaldis on perioodi pikkus

Näide: Kui suureks kasvab avaldis kroonine hoius avaldis aastaga, kui aastaintress on avaldis? Vastus anna täpsusega avaldis.
avaldis

Vastus: avaldis krooni kasvab avaldis intressiga avaldis aastaga summaks avaldis krooni ja avaldis senti.

Suurus avaldis on võimalik kohe peast teisendada kümnendmurruks.Mõned näited:

Kui avaldis:

avaldis

Kui avaldis:

avaldis

Kui avaldis:

avaldis

Mitu eurot teeniks Mart avaldis kordse intressiga rohkem?

avaldis
Selgitus
Kui Mardi summast avaldis korda kõrgema intressi korral (avaldis eur) maha lahutada Mardi summa avaldis korda madalama intressi korral (avaldis eur), siis saame kätte summa, mille Mart teenib avaldis korda suurema intressi korral rohkem.

Vastus: Mart teeniks avaldis korda suurema intressiga avaldis eurot rohkem.