Ülesanne 1 (5p)

Lihtsustage avaldis avaldis ja arvutage kirjalikult selle täpne väärtus, kui avaldis.

Vaata lahendust
Lihtsustan avaldise
avaldis
Selgitus
Antud juhul kasutasin valemit paremalt vasakule.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Sarnaste liikmete koondamine

Üksliikmetel, mis erinevad vaid kordaja, ehk arvu poolest või ei erine üldse, võib kordajad liita või lahutada.

Näited

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
Antud juhul kasutasin valemit paremalt vasakule.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Murru taandamine

Murru lugejat ja nimetajat võib läbi jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Näited

avaldis

Antud näites jagasin murru lugejat ja nimetajat läbi arvuga avaldis.

avaldis

Antud näites jagasin arve avaldis ja avaldis läbi arvuga avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.

Leian avaldis väärtuse
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
SelgitusLeian avaldise väärtuse, kui avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
avaldis

Vastus: Avaldise lihtsustatud väärtus on avaldis ja antud avaldis korral on avaldise väärtus avaldis.