Ülesanne 3 (5p)

Joonisel on funktsioonide avaldis ja avaldis graafikud.
1. Viirutage antud joontega piiratud kujund.
2. Arvutage selle viirutatud kujundi pindala.

Parabool ja sirge

Parabool ja sirge

Vaata lahendust
1. Viirutan antud joontega piiratud kujundi
Viirutatud kujund nr. 1

Viirutatud kujund nr. 1

2. Leian selle viirutatud kujundi pindala
avaldis
Selgitus

Kahe joone vahelise pinnatüki pindala

Kõvertrapets nr. 5

Kõvertrapets nr. 5

avaldis

Näide

Leia joontega avaldis ja avaldis piiratud kujundi pindala.

Kõvertrapets nr. 6

Kõvertrapets nr. 6

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
Kui sulu ees on + märk, siis võib sulud lihtsalt eemaldada.Kui sulu ees on - märk, siis tuleb sulgude eemaldamiseks muuta kõik sulu sees olevad märgid.
avaldis
Selgitus

Sarnaste liikmete koondamine

Üksliikmetel, mis erinevad vaid kordaja, ehk arvu poolest või ei erine üldse, võib kordajad liita või lahutada.

Näited

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
Kui sulu ees on + märk, siis võib sulud lihtsalt eemaldada.Kui sulu ees on - märk, siis tuleb sulgude eemaldamiseks muuta kõik sulu sees olevad märgid.
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
Selgitus
Arvu teisendamisel murruks tuleb arvule murrujoon ja arv avaldis alla kirjutada.
avaldis
Selgitus

Vastus: Viirutatud kujundi pindala on avaldis pindala ühikut.