Ülesanne 2 (5p)

Joonestage koordinaatteljestikku sirged avaldis ja avaldis.
1. Viirutage kujund, mis on piiratud antud sirgete ja mõlema korrdinaatteljega.
2. Arvutage viirutatud kujundi pindala.

Koordinaatteljestik 3

Koordinaatteljestik 3

Vaata lahendust
1. Viirutan kujundi, mis on piiratud antud sirgete ja mõlema koordinaatteljega

Funktsiooni avaldis väärtuste tabel

avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
Kõvertrapets nr. 13

Kõvertrapets nr. 13

2. Arvutan viirutatud kujundi pindala
avaldis
Selgitus

Kõvertrapetsi pindala joonest y=f(x) x-teljeni, ülevalt poolt x-telge

Kõvertrapets nr. 1

Kõvertrapets nr. 1

avaldis

Näide

Leia joonega avaldis ja x-teljega piiratud kujundi pindala.

Kõvertrapets nr. 2

Kõvertrapets nr. 2

avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
Kui sulu ees on - märk, siis sulgude eemaldamiseks tuleb muuta kõik sulu sees olevad märgid.

Vastus: Viirutatud kujundi pindala on avaldis.