Ülesanne 3 (5p)

Mis teravnurga avaldis korral on avaldise avaldis väärtus avaldis?

Vaata lahendust
Leian teravnurga avaldis väärtuse, mille korral on avaldise avaldis väärtus on avaldis
avaldis
Selgitus
Võrdsustasin avaldise avaldis arvuga avaldis.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
Selgitus

Sarnaste liikmete koondamine

Üksliikmetel, mis erinevad vaid kordaja, ehk arvu poolest või ei erine üldse, võib kordajad liita või lahutada.

Näited

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus

Võrrandite pooli võib korrutada läbi suvalise nullist erineva arvuga

avaldis

Näide

Võrrand avaldis on arvuga avaldis läbi korrutades samaväärne võrrandiga avaldis.

Antud juhul korrutasin võrrandi pooli läbi arvuga avaldis.
avaldis
Selgitus
Kui avaldis on avaldis, siis teravnurga avaldis kraadimõõdus annab meile kalkulaatoril järgmine klahvikombinatsioon:
avaldis

Vastus: Avaldise avaldis väärtus on avaldis, kui avaldis.