Ülesanne 6 (10p)

1. Kõvertrapetsit avaldis piiravad jooned avaldis; avaldis; avaldis ja avaldis. Joonestage ja viirutage kõvertrapets avaldis.
2. Arvutage kõvertrapetsi avaldis pindala.

Koordinaatteljestik 8

Koordinaatteljestik 8

Vaata lahendust
1. Joonestan kõvertrapetsi avaldis ja viirutan selle

Funktsiooni avaldis väärtuste tabel

avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis

Joonestan ja viirutan kõvertrapetsi avaldis

Kõvertrapets nr. 40

Kõvertrapets nr. 40

Selgitus
Joon avaldis on tehtud tabeli põhjal.Joon avaldis on sirge, millel avaldis väärtus on alati avaldis.Joon avaldis on sirge, millel avaldis väärtus on alati avaldis.Joon avaldis on sirge, millel avaldis väärtus on alati avaldis.
2. Arvutan kõvertrapetsi avaldis pindala
avaldis
Selgitus

Kahe joone vahelise pinnatüki pindala

Kõvertrapets nr. 5

Kõvertrapets nr. 5

avaldis

Näide

Leia joontega avaldis ja avaldis piiratud kujundi pindala.

Kõvertrapets nr. 6

Kõvertrapets nr. 6

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Murru taandamine

Murru lugejat ja nimetajat võib läbi jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Näited

avaldis

Antud näites jagasin murru lugejat ja nimetajat läbi arvuga avaldis.

avaldis

Antud näites jagasin arve avaldis ja avaldis läbi arvuga avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.
Antud näites jagasin avaldisi avaldis ja avaldis läbi avaldisega avaldis.

avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
Kui sulu ees on miinusmärk, siis sulgude eemaldamiseks tuleb muuta kõik sulu sees olevad märgid.
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
Selgitus
Arvu teisendamisel murruks tuleb arvule murrujoon ja arv avaldis alla kirjutada.
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis

Vastus: Kõvertrapetsi avaldis pindala on avaldis pindala ühikut.